Sint-Michiels- en Sint-Goedelekathedraal Brussel

Eucharistievieringen

Maandag 12:30 NL
Dinsdag 12:30 FR
Woensdag 12:30 NL
Donderdag 12:30 FR
Vrijdag 12:30 FR
Zaterdag 17:30 FR
Zondag en Feestdagen 09:30 FR
-
11:00 FR/NL
met orgel en gregoriaanse zangen

Openingsuren

Maandag -> Vrijdag 8:00-18:00
Zaterdag 8:00-18:00
Zondag 8:00-18:00

Kerstconcert 27/12/2021

Virtuele 3D Rondleiding van de Kathedraal

Welkom!!

Welkom op de site van de Sint Michiel en Sint Goedelekathedraal van Brussel, hoofdkerk van het aartsbisdom Mechelen Brussel.Op deze website vindt u informatie over de liturgische diensten, culturele gebeurtenissen en over het leven van de gemeenschap die hier komt bidden. Uren van misvieringen en praktische informatie over dienstverlening zijn opgenomen in de verschillende rubrieken.

De Brusselse kathedraal neemt aktief deel aan het culturele leven van de stad. Feestelijke missen, tentoonstellingen en concerten worden er georganiseerd door Cultuur & Toerisme vzw. Het gebouw is een uniek archeologische site, waarvan de oudste grondvesten uit de tiende eeuw dateren. Tien eeuwen architectuurgeschiedenis hebben hier hun sporen achergelaten en worden uitgebreid beschreven in de rubriek ‘geschiedenis’. Vrijwilligers van Kerk en Toerisme vzw staan klaar om u te ontvangen en u rond te leiden in de kathedraal. Door de eeuwen heen heeft de kathedraal heel wat meegemaakt en ook dit vindt u terug op deze website.

We hopen dat het raadplegen van deze website u ertoe zal aanzetten om ons te komen bezoeken. Mocht u toch een informatie missen, dan kunt u het secretariaat contacteren: michgdl@skynet.be.

Ale medewerkers van de kathedraal wensen u een gezegende dag toe!

Adres van de Kathedraal : Sint-Goedelevoorplein – 1000 Brussel

PASTORALE VERANTWOORDELIJKEN
  • Deken Benoît Lobet
Wildewoudstraat 15, B-1000 Brussel – Tel. 02/229 24 90 – benoit.lobet@skynet.be
SECRETARIAAT 
  • Nelly Van Lierde
Wildewoudstraat 15, B-1000 Bruxelles – Tel. 02/229 24 90 – michgdl@bxl.catho.be
ONTHAALBUREAU IN DE KATHEDRAAL :  Tel. 02/219.11.70
KERKFABRIEK
  • Voorzitter : De Heer Frédéric Veldekens
  • Secretaris : De Heer Marchandise
  • Trésorière : Gravin Claude d’Aspremont Lynden
Info: Secretariaat, Wildewoudstraat 15 B-1000 Brussel – Tel. 02/229 24 90
CULTUUR EN TOURISME vzw
Verantwoordelijk voor de culturele uitstraling van de kathedraal : Wildewoudstraat 15 B-1000 Brussel – Tel. 02/229 24 90 – arsincathedrali@gmail.com
FONDS van de VRIENDEN VAN DE KATHEDRAAL
  • Voorzitter: Mr Yvan Cardon de Lichtbuer
Tel. 0477/36.10.57 – yvan.cardon@telenet.be
KERK en TOERISME BRUSSEL vzw
Wildewoudstraat 15 – 1000 Brussel
Tel. & Fax 02/219 75 30 – etkt@skynet.be
www.kerkentoerismebrussel.be
Beiaard Bespelingen

Beiaard Bespelingen

Programma 2021. Van 4 juli tot 31 december 2021. Beiaardconcerten op de 49 klokken van de kathedraal, van 4 juli tot 31 december, telkens om 14 uur.4 juli: Rachel PERFECTO11 juli: Chantal MOLLET18 juli: Marc VAN BETS21 juli - Nationale Feestdag: Pascaline FLAMME25...

Lees meer
Zondagsmuziek

Zondagsmuziek

Onze muziekale zondagen  van 4 julie tot  29 augustus telkens on 11:00. Koren en orgel.4/7: Ensemble I Pellegrini dir/o.l.v. Gunther Vandeven. Missa Brevis, L. Da Palestrina11/7: Voces Desuper dir/o.l.v. Laurent Fobelets. Missa Prima, M. A....

Lees meer

Het concert van 3 augustus is afgelast.

Het concert van 3 augustus is spijtig genoeg afgelast. Inderdaad is het de russische organiste Svetlana Berezhnaya  definitief niet toegelaten om naar België te komen, op grond van de sanitaire regelen die door de Belgische overheden worden opgelegd.De reeds betaalde...

Lees meer

Eucharistievieringen – Aanbidding

''Laetare'' - ''Verheug u'' Deze woorden, van de profeet Jesaja (Jesaja 66, 10-11) komen uit de intredezang van de vierde zondag van de Vasten. We mogen ons verheugen want nu reeds tracht de paasvreugde door te breken, de vreugde van de Verrijzenis. Deze zondag is een...

Lees meer
Terug naar Aswoensdag met Mgr. Kockerols

Terug naar Aswoensdag met Mgr. Kockerols

Woensdag 17 februari vond een aangepaste viering plaats voor de kathedraal. Op een goed gevuld voorplein, vergezeld van 3 priesters, las Mgr. Kockerols, bij begin van de vastentijd, het evangelie van de dag, gevolgd door een homilie. Om deze openluchtceremonie af te...

Lees meer
Aswoensdag 17 februari 2021

Aswoensdag 17 februari 2021

Opening van de Vasten door Mgr. Jean Kockerols. Asoplegging op het voorplein om 12 uur. Ononderbroken lezing van het Evangelie in het Nederlands, Frans, Duits, Engels, Spaans, Italiaans.

Lees meer