Sint-Michiels- en Sint-Goedelekathedraal Brussel

Eucharistievieringen

Maandag 12:30 NL
Dinsdag 12:30 FR
Woensdag 12:30 NL
Donderdag 12:30 FR
Vrijdag 12:30 FR
Zaterdag 17:30 FR
Zondag en Feestdagen 09:30 FR
-
11:00 FR/NL
met orgel en gregoriaanse zangen

Openingsuren

Maandag -> Vrijdag 8:00-18:00
Zaterdag 8:00-18:00
Zondag 8:00-18:00

Virtuele 3D Rondleiding van de Kathedraal

Welkom!!
Welkom op de site van de Sint Michiel en Sint Goedelekathedraal van Brussel, hoofdkerk van het aartsbisdom Mechelen Brussel.Op deze website vindt u informatie over de liturgische diensten, culturele gebeurtenissen en over het leven van de gemeenschap die hier komt bidden. Uren van misvieringen en praktische informatie over dienstverlening zijn opgenomen in de verschillende rubrieken.

De Brusselse kathedraal neemt aktief deel aan het culturele leven van de stad. Feestelijke missen, tentoonstellingen en concerten worden er georganiseerd door Cultuur & Toerisme vzw. Het gebouw is een uniek archeologische site, waarvan de oudste grondvesten uit de tiende eeuw dateren. Tien eeuwen architectuurgeschiedenis hebben hier hun sporen achergelaten en worden uitgebreid beschreven in de rubriek ‘geschiedenis’. Vrijwilligers van Kerk en Toerisme vzw staan klaar om u te ontvangen en u rond te leiden in de kathedraal. Door de eeuwen heen heeft de kathedraal heel wat meegemaakt en ook dit vindt u terug op deze website.

We hopen dat het raadplegen van deze website u ertoe zal aanzetten om ons te komen bezoeken. Mocht u toch een informatie missen, dan kunt u het secretariaat contacteren: michgdl@skynet.be.

Ale medewerkers van de kathedraal wensen u een gezegende dag toe!

Adres van de Kathedraal : Sint-Goedelevoorplein – 1000 Brussel

PASTORALE VERANTWOORDELIJKEN
  • Deken Benoît Lobet
Wildewoudstraat 15, B-1000 Brussel – Tel. 02/229 24 90 – benoit.lobet@skynet.be
SECRETARIAAT 
  • Nelly Van Lierde
Wildewoudstraat 15, B-1000 Bruxelles – Tel. 02/229 24 90 – michgdl@bxl.catho.be
ONTHAALBUREAU IN DE KATHEDRAAL :  Tel. 02/219.11.70
KERKFABRIEK
  • Voorzitter : De Heer Frédéric Veldekens
  • Secretaris : De Heer Marchandise
  • Trésorière : Gravin Claude d’Aspremont Lynden
Info: Secretariaat, Wildewoudstraat 15 B-1000 Brussel – Tel. 02/229 24 90
CULTUUR EN TOURISME vzw
Verantwoordelijk voor de culturele uitstraling van de kathedraal : Wildewoudstraat 15 B-1000 Brussel – Tel. 02/229 24 90 – arsincathedrali@gmail.com
FONDS van de VRIENDEN VAN DE KATHEDRAAL
  • Voorzitter: Mr Yvan Cardon de Lichtbuer
Tel. 0477/36.10.57 – yvan.cardon@telenet.be
KERK en TOERISME BRUSSEL vzw
Wildewoudstraat 15 – 1000 Brussel
Tel. & Fax 02/219 75 30 – etkt@skynet.be
www.kerkentoerismebrussel.be

Eucharistievieringen – Aanbidding

''Laetare'' - ''Verheug u'' Deze woorden, van de profeet Jesaja (Jesaja 66, 10-11) komen uit de intredezang van de vierde zondag van de Vasten. We mogen ons verheugen want nu reeds tracht de paasvreugde door te breken, de vreugde van de Verrijzenis. Deze zondag is een...

Lees meer

Eucharistievieringen, aanbidding …..

Op dit moment en tot het einde van de coronamaatregelen zijn er geen eucharistievieringen noch aanbidding in de kathedraal. De kathedraal blijft toegankelijk voor persoonlijk gebed en meditatie. We mogen het gevaar van dit virus niet onderschatten. De katholieke...

Lees meer

Kerstmis 2020

We betreuren dat er geen vieringen zullen zijn tot nader bericht. Gelovigen zijn welkom voor een moment van gebed bij de kerstkribben die er zijn tentoongesteld, en ook hier met respect voor de vereiste afstanden en de essentiële gezondheidsmaatregelen. Donderdag 24...

Lees meer

Koningsfeest

De recente gezondheidsmaatregelen van de federale Regering en van de regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest verplichten ons om af te zien van het traditionele Te Deum dat op 15 november gezongen wordt ter ere van het feest van Zijne Majesteit de Koning. We...

Lees meer

Covid-richtlijnen

In opdracht van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is de openbare eredienst in de kerken verboden tot 19 november. De kerken, waaronder de Kathedraal, blijven toegankelijk voor persoonlijk gebed. Biechtgelegenheid is voorzien volgens het normale...

Lees meer

20 years Grenzing

Beluister of herbeluister het prachtig concert van deze 14 juli in onze kathedraal   20 years Grenzing    

Lees meer