Selecteer een pagina

Monseigneur Luc Terlinden werd op zondag 3 september in de Sint-Romboutskathedraal in Mechelen tot bisschop gewijd. Hij werd geïnstalleerd als de nieuwe aartsbisschop van Mechelen-Brussel. Bisschop Terlinden werd op dinsdag 12 september officieel verwelkomd in de kathedraal. Hij nam bezit van de zetel van de kathedraal tijdens een feest vol vreugde en vurigheid. Hij nodigde de vele gelovigen uit om “hun doopsel, deelname aan het Pascha van Christus, opnieuw te bekijken”.

De nieuwe aartsbisschop koos als bisschoppelijk motto: Fratelli tutti. Hij legt uit: “In het Evangelie leert Jezus ons dat we maar één leraar hebben en dat we allemaal broeders zijn (Mt 23,8). De bisschop vervangt de meester niet, maar onder zijn broeders en zusters staat hij in dienst van de gemeenschap rond Christus. Paus Franciscus herinnert ons in zijn encycliek Fratelli tutti ook aan de sociale en universele dimensie van broederschap. De Kerk is geroepen om een teken van broederschap en vriendschap te zijn, waar individualisme en onrecht soms heersen. St. Franciscus van Assisi en St. Charles de Foucauld, door de totale gave van hun leven aan God, manifesteerden deze universele broederschap door dicht bij de kleinste en meest verlaten te zijn”.

Wij danken hem voor het feit dat hij deze zware, delicate en moeilijke taak op zich heeft genomen. Onze gebeden zijn met hem

Om de slideshow van de installatie te bekijken, klik hier

Om de slideshow van de Mis te zien, klik hier

Om de heruitzending van de Mis door RCF Brussel te zien, klik hier

Om de volledige mis gefilmd door Jean-Macaire Mwanamumbay te zien, klik hier