Selecteer een pagina

Cultuur en Toerisme en ARS IN CATHEDRALI

 

Wie zijn wij ?  

 

De VZW Cultuur en Toerisme werd opgericht in 1981( zie statuten )  met het doel de culturele uitstraling van de Sint-Michiels- en Sint- Goedelekathedraal te Brussel te bevorderen, door middel van de organisatie van concerten, tentoonstellingen of andere artistieke evenementen. De VZW ondersteunt de muzikale opluistering van bepaalde vieringen. De evenementen die Cultuur en Toerisme organiseert worden aangeboden onder de naam « ARS IN CATHEDRALI ».

 

Cultuur en Toerisme verenigt vrijwilligers die bij de Kathedraal werkzaam zijn op het cultureel en artistiek vlak. De VZW wordt beheerd door haar raad van bestuur. De twee organisten-titularissen van de Kathedraal, Xavier Deprez en Bart Jacobs, fungeren er als artistieke directeurs. De VZW doet beroep op overheidsubsidies, privaat mecenaat en giften. Sedert 2015 wordt Cultuur en Toerisme gesteund door het Fonds van de Vrienden van de Kathedraal, [LINK] beheerd door de Koning Boudewijnstichting.

 

Het project

 

CONCERTEN

Sinds de restauratie van de Kathedraal in 1997 en vooral sinds de installatie van het wereldbekend Grenzing-orgel in 2000, is de voornaamste activiteit van de vereniging het organiseren van concerten van zeer hoog niveau. De traditionele zomerconcerten (elke dinsdag in juli en augustus) zijn de meest bekende activiteit, maar het programma omvat ook minstens een concert in de lente en een muzikaal evenement rond Kerstmis. Ars in Cathedrali spant zich in om de meest bekende organisten aan te trekken uit gans de wereld, maar ook uit ons land. Het aanbod is zeer verscheiden, door de organisatie van orgelconcerten met begeleiding van andere instrumenten en/of vocale muziek.

 

TENTOONSTELLINGEN

Cultuur en Toerisme organiseert regelmatig tentoonstellingen in de Kathedraal. Het betreft plastische kunst, schilderkunst en fotografie van hedendaagse Belgische- of buitenlandse kunstenaars. De bedoeling is om het bezoek van de Kathedraal meer levendig te maken, maar ook om de bezoekers te confronteren met de hedendaagse kunst.

 

In 2017 was de tentoonstelling  ”Tapestry of Light”, het wandtapijt van de Apocalyps (wereldpremière), een hedendaags werk van de Australische kunstenares Irene Barberis, een hoogstaand en omvangrijk gebeuren.

 

Ons beleid van bescherming van de persoonsgegevens