Selecteer een pagina

Broeders en zusters, op Goede Vrijdag, staande voor de gekruisigde Jezus, past het niet om over hem te spreken. Het is precies of hij afwezig is. Hij is er en kijkt naar ons. Kijken wij ook naar hem en vooral laat ons luisteren. Vanuit de hoogte van zijn kruis heeft Hij aan elk van ons iets te zeggen. En wat zegt Hij dan ?

Mijn volk, wat heb ik u misdaan ? Waarom zijt ge zo bedroefd ? Antwoord mij. Waarom blijft zoveel liefde zonder antwoord ? Zoveel liefde van de gekruisigde Heer. Mijn volk, wat heb ik u toch misdaan ?

Sinds het ontstaan van de wereld heb ik steeds leven gegeven, het mijne. En nu wijst ge mij af, ik het echte leven. Ge neemt het van mij weg. Ge laat mij verstarren op het kruishout. Mijn volk, wat heb ik u misdaan?

Gedurende eeuwen heb ik u bevrijd van het slaafzijn onder de Farao en van al uw vijanden. Met een kus van verraad levert gij mij nu uit aan de vijand. Mijn volk, wat heb ik u misdaan.

Met een lichtende wolk leidde ik u 40 jaar lang door de woestijn en nu sluit ge mij op in de duisternis van Golgotha. Het licht in mijn ogen wordt gedoofd, ik die zovele blinden onder u heb genezen. Mijn volk, wat kan ik nog meer doen voor u dan wat ik reeds gedaan heb ? Antwoord mij.

Ik heb u water gegeven in de woestijn, water uit de steenrots. Gij gaf mij zure wijn te drinken. Ik maakte u tot een mooie wijngaard vol sappige druiven. Gij gaf mij alleen slechte wijn. Mijn volk, zeg mij wat ik u misdaan heb.

Ik gaf u een koninklijke scepter in handen. Van u kreeg ik een rietstok in mijn handen en een doornenkroon op het hoofd. Mijn volk, wat heb ik u toch misdaan.

Ik heb u alles gezegd wat mijn Vader mij had opgedragen. Niets heb ik achter gehouden. U weet alles van mij. Waarom zegt ge me dan in alles wat er in u omgaat, waarom zo traag om uw zonden te belijden.

Ik heb gesproken, waarom zwijgt dan zo? Mijn volk, wat heb ik u misschien misdaan ? Zeg het mij.

Mijn volk ik heb u gedoopt met water en de heilige Geest en u eeuwig leven gegeven. Waarom slaat ge dan wegen in des doods. Wilt ge wel leven ? Mijn volk zeg het mij. Heb ik dan iets misdaan met u te maken tot zonen en dochters van God ? Zeg het mij.

Ik heb u genodigd aan de tafel van het avondmaal en ben rond gegaan om u te bedienen en om u de voeten te wassen. Ik vroeg u om het ook te doen, de één aan de ander. Waarom doet ge het zo weinig ? En, waarom twist ge onder mekaar wie de grootste wel is. Kon ik nog duidelijker zijn dan dat ? Zeg het mij.

Ik ben mijn kruisweg voor u gegaan vanuit de stad naar Golgotha. Ik droeg zelf mijn kruis. Waarom vind ik op mijn kruisweg door de tijden, niet vaker onder u een Simon van Cyrene, een Veronica en bijna niemand die weent over mij langs de weg ? Mijn volk, heb ik iets verkeerd gedaan ? Zeg het mij.

Heer Jezus op het kruis
Die gezegd hebt:
“ als ik omhoog zal zijn geheven
zal ik allen tot Mij trekken “
Trek ons tot u
Wij die op deze Goede Vrijdag
Uw kruis willen vereren.
We zijn zo vaak andere wegen gegaan
Maar willen tot inkeer komen
en opzien naar Hem die we hebben doorstoken
Laat over ons water en bloed stromen
Uit uw doorboorde zijde.
Genees ons van de kwaal
die ons als aangeboren is:
de onverschilligheid
en onze voorbijgaan aan zoveel liefde.

+ Godfried Kard. Danneels
Aartsbisschop van Mechelen-Brussel