”Laetare” – ”Verheug u”

Deze woorden, van de profeet Jesaja (Jesaja 66, 10-11) komen uit de intredezang van de vierde zondag van de Vasten. We mogen ons verheugen want nu reeds tracht de paasvreugde door te breken, de vreugde van de Verrijzenis. Deze zondag is een tussenhalte op onze weg naar Pasen. Paradoxaal genoeg brengt de liturgie van deze zondag ons een teken van onze verlossing, een bron van vreugde voor elk christen, terwijl ze ons ook dichter bij het lijden van Jezus en zijn kruis brengt.

De maandenlange eucharistische vasten was een pijnlijke ervaring voor alle gelovigen. Het goede nieuws is dat vanaf zaterdag 13 en zondag 14 maart, zondag van Laetare, de zondagsvieringen hervat worden in de kathedraal volgens het gewone uurrooster: zaterdag om 17.30 u. (FR), zondag om 9.30 u. (FR) en om 11.00 u. (FR/NL). Deze vieringen zullen doorgaan in de Onze-Lieve-Vrouwkapel.

Deze hervatting zal gepaard gaan met de strikte naleving van de gezondheidsregels en rekening houdend met de beperking van het aantal gelovigen tot 15 personen (kinderen onder de 12 jaar niet inbegrepen), ongeacht de grootte van de kerk.

Inschrijven is dus noodzakelijk en kan telefonisch gebeuren via het secretariaat van de kathedraal op het nummer 02 / 229 24 90. U kan zich aanmelden tussen 10.00 u. en 17.00 u. van maandag tot vrijdag.

De kathedraal blijft dagelijks open van 8.00 u. tot 18.00 u. Gelovigen zijn steeds welkom voor een moment van persoonlijk gebed of meditatie. Elke vrijdag tijdens de vastentijd is er aanbidding in de Onze-Lieve-Vrouwkapel van 12.30 u. tot 13.30 u..

Laten we de hoop in ons levend houden!

Samen op weg naar Pasen!