De recente gezondheidsmaatregelen van de federale Regering en van de regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest verplichten ons om af te zien van het traditionele Te Deum dat op 15 november gezongen wordt ter ere van het feest van Zijne Majesteit de Koning.

We betreuren ten zeerste het wegvallen van deze viering en zullen niet nalaten te bidden voor de koninklijke familie, en in deze moeilijke tijden voor al degenen die zich inzetten in de strijd tegen de pandemie, alsook voor alle slachtoffers en hun families. Moge de nationale solidariteit, waarvan de Majesteiten Koning Filip en Koningin Mathilde onze genereuze voorsprekers zijn, hernieuwd worden tussen ons allen.

Benoît Lobet, pastoor-deken van de Kathedraal