Selecteer een pagina

Lazarus, kom naar buiten!”. Toen je in je graf lag, heb je deze luide roep gehoord. Is er een krachtiger stem dan die van het Woord? Je bent naar buiten gekomen, jij die dood was, en niet alleen maar vier dagen, maar al zo lang. Je bent met Christus verrezen…: je zwachtels zijn van je afgevallen. Val nu niet terug in de dood; keer niet terug naar hen die in de graven wonen; laat je niet door de zwachtels van je zonden verstikken. Want zou je nog een keer kunnen verrijzen? Zou je nog een keer uit de dood kunnen komen vanaf nu tot de opstanding van allen, aan het einde der tijden?… Dat de roep van de Heer dus in je oren naklinkt! Sluit ze vandaag niet voor het onderricht en de adviezen van de Heer. Als je blind was en zonder licht in je graf, open dan de ogen om niet weg te zinken in de doodsslaap. In het licht van de Heer, schouw het licht; in de Geest van God, richt je ogen op de Zoon. Als je het gehele Woord ontvangt, verzamel je alle kracht van Christus die geneest en doet verrijzen, in je ziel… Vrees niet om moeite te moeten doen om de zuiverheid van je doop te bewaren en leg de wegen, die lijden naar de Heer, in je hart. Bewaar met zorg de kwijtschelding die je uit pure genade hebt ontvangen… Laten we het licht zijn zoals de apostelen het hebben geleerd van Hem die het grote Licht is: “U bent het licht van de wereld” (Mat 5,14). Laten we lichten in de wereld zijn, door het Woord goed hoog te houden, door levenskracht voor anderen te zijn. Laten we op zoek gaan naar God, op zoek naar Hem die de eerste is en het puurste licht.

H. Gregorius van Nazianze (330-390), bisschop en kerkleraar
Sermon over de heilige doop (vert. Evangelizo.org)