Selecteer een pagina

Noorder Kruisbeuk: Glasraam van de Antwerpse meester-glazenier Jan Haeck, verwezenlijkt in 1537 naar een ontwerp van Barend van Orley, 16e eeuwse Brusselse schilder, die de grondslagen van de Renaissancekunst in onze gewesten introduceerde. Het stelt Keizer Karel voor met zijn echtgenote, Isabella van Portugal, in aanbidding voor het Heilig Sacrament, omringd door hun patronen, Karel de Grote en de Heilige Elisabeth van Hongarije.

Zuider Kruisbeuk: Glasraam van Jan Haeck (ontwerp van Barend van Orley) uit 1538; het stelt Lodewijk II van Hongarije voor, met zijn echtgenote, Maria van Hongarije, zuster van Keizer Karel, knielend voor de Heilige Drieëenheid; beiden staan onder de bescherming van hun schutspatronen, de Heilige Lodewijk en O.L. Vrouw.

 

VOORAFGAAND ONDERZOEK IN DE CONSERVATIE-RESTAURATIE VAN HET GLASRAAM VAN HET LAATSTE OORDEEL

Deze studie, betaald door de regio hoofdstad  Brussel omdat de kathedraal een beschermd monument is, beoogt een grondige analyse, van het venster (steen en metaal) en de gebrandschilderde panelen met de bedoeling een gedetailleerd conservatievoorstel te formuleren, in een tweede fase zal een offerte opgemaakt worden voor het uitvoeren van de werken, waarbij eventueel beschermende maatregelen zullen worden voorgesteld. Het onderzoek zal bestaan uit:

  • Een 3D-onderzoek vanuit een puntenwolk
  • Materiaal-technisch onderzoek van de draagstructuren (steenwerk, raambruggen, deklatten)
  • Materiaal-technisch onderzoek van een paar glas-in-loodpanelen en een proefconservatie
  • Opmaak schadebeeld van de vensterkruisen, opvulling van maaswerk , raambruggen en glas-in-loodpanelen
  • Registratie via monitoring van verschillende data (windsnelheden, luchtvochtigheid, temperaturen,…)
  • Beschrijving van toekomstige uit te voeren werken
  • Opmaak van een bouwaanvraag