Sint-Michiels- en Sint-Goedelekathedraal Brussel

Eucharistievieringen

Maandag 12:30 NL
Dinsdag 12:30 FR
Woensdag 12:30 NL
Donderdag 12:30 FR
Vrijdag 12:30 FR
Zaterdag 17:30 FR
Zondag en Feestdagen 09:30 FR
-
11:00 FR/NL
met orgel en gregoriaanse zangen

Openingsuren

Maandag -> Vrijdag 8:00-18:00
Zaterdag 8:00-18:00
Zondag 8:00-18:00

Concert orgel en koor

VRIJDAG 30.09.2022

Openingsconcert
Sint Michiels Week-End

César Franck

Virtuele 3D Rondleiding van de Kathedraal

Welkom!!
Welkom op de site van de Sint Michiel en Sint Goedelekathedraal van Brussel, hoofdkerk van het aartsbisdom Mechelen Brussel.Op deze website vindt u informatie over de liturgische diensten, culturele gebeurtenissen en over het leven van de gemeenschap die hier komt bidden. Uren van misvieringen en praktische informatie over dienstverlening zijn opgenomen in de verschillende rubrieken.

De Brusselse kathedraal neemt aktief deel aan het culturele leven van de stad. Feestelijke missen, tentoonstellingen en concerten worden er georganiseerd door Cultuur & Toerisme vzw. Het gebouw is een uniek archeologische site, waarvan de oudste grondvesten uit de tiende eeuw dateren. Tien eeuwen architectuurgeschiedenis hebben hier hun sporen achergelaten en worden uitgebreid beschreven in de rubriek ‘geschiedenis’. Vrijwilligers van Kerk en Toerisme vzw staan klaar om u te ontvangen en u rond te leiden in de kathedraal. Door de eeuwen heen heeft de kathedraal heel wat meegemaakt en ook dit vindt u terug op deze website.

We hopen dat het raadplegen van deze website u ertoe zal aanzetten om ons te komen bezoeken. Mocht u toch een informatie missen, dan kunt u het secretariaat contacteren: michgdl@skynet.be.

Ale medewerkers van de kathedraal wensen u een gezegende dag toe!

Adres van de Kathedraal : Sint-Goedelevoorplein – 1000 Brussel

PASTORALE VERANTWOORDELIJKEN
  • Deken Benoît Lobet
Wildewoudstraat 15, B-1000 Brussel – Tel. 02/229 24 90 – benoit.lobet@skynet.be
SECRETARIAAT 
  • Nelly Van Lierde
Wildewoudstraat 15, B-1000 Bruxelles – Tel. 02/229 24 90 – michgdl@bxl.catho.be
ONTHAALBUREAU IN DE KATHEDRAAL :  Tel. 02/219.11.70
KERKFABRIEK
  • Voorzitter : De Heer Frédéric Veldekens
  • Secretaris : De Heer Marchandise
  • Trésorière : Gravin Claude d’Aspremont Lynden
Info: Secretariaat, Wildewoudstraat 15 B-1000 Brussel – Tel. 02/229 24 90
CULTUUR EN TOURISME vzw
Verantwoordelijk voor de culturele uitstraling van de kathedraal : Wildewoudstraat 15 B-1000 Brussel – Tel. 02/229 24 90 – arsincathedrali@gmail.com
FONDS van de VRIENDEN VAN DE KATHEDRAAL
  • Voorzitter: Mr Yvan Cardon de Lichtbuer
Tel. 0477/36.10.57 – yvan.cardon@telenet.be
KERK en TOERISME BRUSSEL vzw
Wildewoudstraat 15 – 1000 Brussel
Tel. & Fax 02/219 75 30 – etkt@skynet.be
www.kerkentoerismebrussel.be
Gebed tot Maria

Gebed tot Maria

Paus Franciscus vraagt om in de meimaand tot Maria te bidden. Onder uw bescherming zoeken we onze toevlucht, o Heilige Moeder van God In de huidige tragische situatie, waarin de hele wereld ten prooi valt aan lijden en angst, zoeken we onze toevlucht onder uw...

Lees meer

Preek over Thomas

Lieve mensen, in de huiskamer, Vrede zij u…. Rare tijden, Stille tijden, Zelfs hier in deze kerk bleef met Goede Vrijdag de godslamp branden, Christus bleef paraat, bleef thuis…. Hij bleef in zijn kot.. Waarom, Meer dan ooit verkoos hij deze dagen in ons midden te...

Lees meer

40-dagentijd is net voorbij. En nu begint de 50-dagentijd.

De tijd tussen Pasen en Pinksteren wordt ook wel de 50-dagentijd genoemd. Voor joden én christenen is het een tijd van geloofsinitiatie en verdieping. Vijftigdagentijd in het jodendom ~ de Tora 1. Met Pesach (Pasen) gedenken de Joden de uittocht uit Egypte. Op de...

Lees meer

De Improperia

Broeders en zusters, op Goede Vrijdag, staande voor de gekruisigde Jezus, past het niet om over hem te spreken. Het is precies of hij afwezig is. Hij is er en kijkt naar ons. Kijken wij ook naar hem en vooral laat ons luisteren. Vanuit de hoogte van zijn kruis heeft...

Lees meer

Goede Vrijdag – Grote voorbede

1. Voor de heilige kerk Laat ons bidden, broeders en zusters, voor de heilige kerk: dat onze God en Heer haar over heel de wereld vrede en eenheid brengt; dat in ons leven tijden van rust en stilte komen tot verheerlijking van God, de almachtige Vader. Almachtige...

Lees meer

Gezichten van tederheid (Enzo Bianchi)

Kunnen wijzelf, degenen van wie we houden en ook de anderen, nog aan iets anders denken tijdens deze moeilijk tijden waarin wij allen lijdzaam moeten toezien en gehoor geven aan de verschillende maatregelen om ons te beschermen tegen deze onzichtbare vijand. Moeilijk,...

Lees meer

Gebed van de Europese bisschoppen in coronatijd

Overlegorganen Europese bisschoppenconferenties lanceren gezamenlijk gebed met de oproep aan alle Europese christenen om het samen te bidden. De COMECE, de commissie van de bisschoppenconferenties uit de Europese Unie, en de CCEE, de raad van de Europese...

Lees meer

Zelden was onze vasten zo radicaal

GEPUBLICEERD OP ZONDAG 29 MAART 2020 – (KERKNET) De hele wereld doet dit jaar mee met de vasten, of zo lijkt het toch. Is dat nu goed of slecht nieuws? In het verleden heb ik weleens stiekem gewenst dat onze vasten wat meer gedeeld zou worden in de brede maatschappij....

Lees meer

Lazarus, kom naar buiten !

Lazarus, kom naar buiten!". Toen je in je graf lag, heb je deze luide roep gehoord. Is er een krachtiger stem dan die van het Woord? Je bent naar buiten gekomen, jij die dood was, en niet alleen maar vier dagen, maar al zo lang. Je bent met Christus verrezen…: je...

Lees meer

25 maart: Aankondiging van de Heer

Maria – de vrouw van de timmerman, de arme arbeidersvrouw, onbekend, onaanzienlijk in de ogen van de mensen, nu echter juist in haar onaanzienlijkheid, in haar nederige staat door God aangezien en uitverkoren om de moeder van de redder van de wereld te zijn; niet om...

Lees meer