Selecteer een pagina

ARS IN CATHEDRALI – TAPESTRY OF LIGHT

Tentoonstelling in juni 2017 in de Brusselse kathedraal van een 36m lang wandtapijt over het Boek  der Openbaringen

In de traditie van de monumentale tapijtenreeksen van Jan Bondol Barend Van Orley en Jean Lurçat ontwierp de Australische kunstenares Irene Barberis een nieuwe reeks wandtapijten van 36m lang en 3m hoog die het volledige boek van de Openbaring in beeld brengt. Tien jaar lang werkte ze aan het project om deze tekst op een eigentijdse wijze aan het publiek te kunnen voorstellen.

Bekijk  hoe de tentoonstelling tot stand kwam: https://vimeo.com/154548386

Kunst, wetenschap & design 

Het Bijbelboek van de Apocalyps is indrukwekkend en vaak angstaanjagend. Nochtans behoort het tot de christelijke traditie. Kondigt het het einde van de wereld aan ? Hoe kunnen we zijn symbolische taal verstaan ? Dit reusachtige kunstwerk spreidt zich over veertien tapijten geweven met draden die het licht op verschillende mannieren bespelen. Speciaal voor dit project ontwikkelde het Royal Melbourne Institute of Technology van de Universiteit van Melbourne een technologie van draden die het licht opnemen en weerkaatsen.

Irene Bareberis legt uit : Bij het bewonderen van het wandtapijt van de Apocalyps te Angers was ik gegrepen door de schaal, de complexiteit en de poëtische kracht van het kunstwerk. Op dat ogenblik stelde ik me een nieuw kunstwerk voor, dat licht zou uitstralen en dat een nieuwe kijk op de Apocalyps zou bieden. Iets wat het publiek in licht zou omvatten. Een werk dat op verschillende wijzen zou kunnen ervaren en gelezen worden, dat een nieuwe openbaring van een oude tekst zou kunnen bewerkstelligen en dat nieuwe technologie met een lange traditie zou kunnen verzoenen.
 
Het wandtapijt van Angers als uitgangspunt


Van oudsher hebben kunstenaars het Boek Openbaring in beeld gebracht. Handschriften, gravures, schilderijen, fresco’s maar ook wandtapijten zijn ons overgeleverd. De wandtapijten van Jan Bondol (1380), Barend Van Orley (1520) en Jean Lurçat (1956-61) zijn er schitterende voorbeelden van. 

Irene Barberis inspireerde zich voornamelijk op de tapijtenreeks van Angers door vele motieven over te nemen en te herwerken. Al is haar Tapestry of Light geïnspireerd door het middeleeuwse wandtapijt van Angers, toch geeft het een eigentijdse indruk. Ze koos ervoor om de technologische ontwikkelingen die de wandtapijtkunst de laatste jaren heeft doorgemaakt volop uit te baten. Licht en hoop staan er centraal. Aan het Flanders Tapestry Workshop te Wielsbeke werd de taak toevertrouwd om dit werk te verwezenlijken.

Voor zijn wereldpremière werd het wandtapijt in de koorgomgang van de kathedraal opgesteld. Dank zij partnertentoonstellingen in de Koninklijke Bibliotheek van België en in het Museum voor Moderne religieuze Kunst kon het publiek het nieuwe tapijt in zijn iconografische traditie bewonderen.

Kunstenares Irene Berberis

De Australische kunstenares Irene Barberis werkte tien jaar lang aan het bedenken en verwezenlijken van dit grootse project van veertien wandtapijten. Het is ook voor het eerst dat een vrouw dergelijk project over de Apocalyps onderneemt en dat licht centraal staat in het opzet.

Irene Barberis heeft in haar veelzijdig œuvre met vele materialen gewerkt. Zij is de stichtster en directrice van de stichting Metasenta, een internationaal onderzoekscentrum rond kunst waarvan o.a. de universiteiten van Melbourne en Londen leden van zijn. Binnen deze samenwerking verwezenlijkt ze internationale kunstprojecten, tentoonstellingen, uitgaven en films.

Ze doceert ook tekenen aan het Royal Melbourne Institute of Technology en heeft in talrijke musea en galerijen in Australië en Europa haar werk getoond. In deze overvloedige kunstactiviteiten doorkruist het Tapestry of Light al jaren haar werk.

 

 
Dit wandtapijt werd voor de eerste keer  getoond in the cathedraal van Brussel. De commissaris was broeder Alain Arnould op, kapelaan van de artiesten. Nadien was dit wandtapijt te zien in Canterbury (UK), en in 2019 in het Museum of the Bible in Washington DC (USA).
 
Klik op elke foto om u scherm te vullen: