Selecteer een pagina

Algemene verkoopvoorwaarden van tickets voor concerten georganiseerd door Cultuur en Tourisme vzw, onder de handelsnaam Ars in Cathedrali

 

Sectie 1. Algemeen

De Sint-Michiels- en Sint-Goedelekathedraal Brussel delegeert aan de VZW Cultuur en Toerisme (Ondernemingsnummer: 0422089065) de organisatie en verkoop van orgelconcerten in de kathedraal, onder de  commerciële naam van Ars in Cathedrali.

Door  aan het einde van het bestelproces op “Bestellen” te klikken, zoals geschreven in het grijze pad, verklaart de Klant onze algemene voorwaarden en ons privacy beleid te hebben gelezen en zonder voorbehoud te hebben aanvaard.

Bij aankoop ontvangt de klant één of meerdere Tickets per e-mail voor de Gereserveerde Concert(en).

Tickets kunnen worden aangeboden uitgeprint op een A4-formulier of rechtstreeks op de mobiele telefoon van de houder.

Artikel 2 . Herroepingsrecht

De Klant kan de aankoop op elk moment voor het concert annuleren en zal volledig worden terugbetaald.

 

Artikel 3 . Beperking van het gebruik van het Ticket

Het uitgegeven Ticket is alleen geldig voor de datum en tijd die op het Ticket zijn aangegeven.

 

Sectie 4. Verantwoordelijkheid

De houder van het Ticket en de minderjarigen die hem vergezellen of in zijn bewaking hebben, wonen onder eigen verantwoordelijkheid het concert bij waartoe het Ticket toegang geeft en zien af van elk verhaal tegen de VZW Cultuur en Toerisme  en bijgevolg tegen de Sint-Michiels- en Sint-Goedelekathedraal Brussel.

In geen geval kan de verantwoordelijkheid van de VZW Cultuur en Toerisme en/of de Kathedraal worden ingeroepen in geval van materiële schade of lichamelijk letsel toegebracht aan derden of klanten. Hetzelfde geldt voor elk diefstal of verlies dat kan optreden voor of tijdens  het concert waarvoor het ticket is uitgegeven.                   

Sectie 5. Persoonsgegevens

Persoonsgegevens (naam, voornaam, e-mail, telefoonnummer, adres, …) die door de klant worden meegedeeld bij het boeken van een ticket, worden verwerkt in overeenstemming met de bepalingen van Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens,  en tot vervanging van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming).  Zie meer details op onze pagina op deze website Privacy Beleid