Feest van de moeder Gods Maria.

Eucharistie om 11 uur (F).

Op 1 januari viert de Kerk de feestdag van Maria als de Moeder Gods. Een feestdag die in het niets verdwijnt door het feestgedruis en de naweeën van de jaarwisseling. Nadat de liturgie de schijnwerpers op het Kerstkind heeft gericht en nadien op de ganse Heilige Familie, wil ze op nieuwjaarsdag Maria zelf in het volle daglicht plaatsen. Hij die het hele universum omvat en verlost, is ontstaan en gegroeid in haar schoot. Zij heeft Hem als moeder ontvangen, gedragen, gebaard en aan ons geschonken (Kerknet).